Wiatr i Klasy Wiatrów 

Wiatr- to ruch powietrza atmosferycznego o przeważającej składowej  wektora poziomego względem pow. Ziemi, powstały wskutek nierównomiernych rozkładów ciśnień atmosferycznych na danym poziomie nad powierzchnią Ziemi.

 

Wiatr może wiać z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów niższego ciśnienia, ale w średnich szerokościach geograficznych, ze względu na siłę Coriolisa, wiatr wieje zazwyczaj równolegle do linii takiego samego ciśnienia (wiatr geostroficzny). 

Wiatr jest określony przez dwie składowe:

  • kierunek oznaczający skąd wieje określony za pomocą róży wiatrów,
  • prędkość, która jest wyrażana najczęściej w m/s, km/h, węzłach(mila morska/godz), oraz umownej skali Beauforta.

Prędkość wiatru wyznacza się za pomocą przyrządów meteorologicznych ( wiatromierzy, anemometrów, anemografów).Przy powierzchni ziemi wiatr najczęściej wieje z prędkością kilku m/s rzadko przekraczając 15 m/s. Podczas sztormów wiatr może osiągać prędkości przekraczające 100 m/s. 

Norma IEC (International Electrotechnical Commision) określa czterostopniową skalę siły wiatru uwzględniając natęzenie turbulencji które jest określane indeksem dolnym A lub B. Norma ta jest norma odwrotną, czyli klasa wiatru I jest to klasa najwyższa, natomiast klasa wiatru IV jest klasą wiatru o najgorszych parametrach energetycznych siły wiatru.

 

Klasy wiatru wedle Normy IEC

Klasa wiatru

IEC I Wiatr Silny

IEC II Wiatr Średni

IEC III Wiatr Słaby

Roczna średnia prędkość wiatru[Vave]

10 m/s

8.5 m/s

7.5 m/s

Ekstremalne podmuchy w okresie 50 lat [Vgust]

70 m/s

59.5 m/s

52.5 m/s

Klasa Turbulencji [Ieff]  

A 18%

A 18%

A 18%

B 16%

B 16%

B 16%

źródło: www.iec.ch

W Polsce występują głownie dwie klasy wiatru IEC II oraz IEC III.  Mapy wietrzności, które określają średnią prędkość wiatru są dostępne na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Mapa wietrzności dla Polski  wedle IMGW

 

 

Linki do stron 

 


Słońce i nasłonecznienie w Polsce

 

Słońce - to najmniej wykorzystywane źródło energii w stosunku do wielkości energii jaką produkuje. 89 Petawatów energii jakie dociera do kuli ziemskiej jest wykorzystywane w ułamkowym stopniu.Po uśrednieniu cyklu dobowego i rocznego najwięcej energii otrzymują obszary przy równiku, a najmniej obszary okołobiegunowe. Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi od 600 kWh/(m²/rok) na południu i północy globu do ponad 2500 kWh/m²/rok w okolicach równika. W Polsce obszar oświetlony światłem padającym prostopadle z góry może otrzymać do 1200 W/m².  Obszar aglomeracji warszawskiej pokryty ogniwami słonecznymi mógłby zaspokoić całkowite zapotrzebowanie energetyczne Polski, jednakże oczywiście pojawia się problem magazynowania energii i bez magazynowania energii niestety energia słoneczna może tylko być wykorzystywana jako dodatkowe źródło energii. 

więcej o słońcu możesz znaleźć tu

 


Analizy finansowe i obliczenia produkcji

 

Jak obliczyć opłacalność projektu w długim terminie?  Aerga  Analizy to dział, który ściśle współpracuje z działem projektowym i pomoże  Państwu obliczyć wartość projektu metodą DCF oraz oszacować koszty inwestycyjne projektu. Budujemy modele ekonometryczne, które pomagają w decyzjach inwestycyjnych naszych klientów oraz wspierają proces decyzyjny przy wyborze konkretnych rozwiązań. Opracowujemy modele na podstawie danych źródłowych pochodzących od producentów urządzeń

Poniżej przykład obliczeń dla instalacji fotowoltaicznej w miejscu

 

 

 


 

Współpraca

Nawiążemy współpracę z instalatorami systemów fotowoltaicznych

Kupimy Projekty Farm Fotowoltaicznych

Nasze Ceny

W cenniku znajdziesz pełną ofertę cenową na nasze usługi

Pobierz Cennik

SMA

SMA Partner
Product Tour

Nasze Rozwiązania

                                      

 

AERGA SP. Z O.O. Mieruniszki 44, 16 - 424 Filipów | KRS 0000432044 | REGON 200721130 | NIP 844-235-08-30

 MAIL TO AERGA