Facebook i Aerga

Nowa Ustawa o OZE

NOWA USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII I KILKA WAŻNYCH DEFINICJI

Raport Oddziaływania na Środowisko to niezbędny dokument przy przeprowadzaniu inwestycji przemysłowych, które mogą wpływać na środowisko. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budowy farm wiatrowych w Polsce budowa farmy wiatrowej musi mieć pełny zakres raportu oddziaływania na środowisko uwzględniając w szczególności wpływ na ptaki i nietoperze. Projekty farm wiatrowych (na etapie budowy i likwidacji) najczęściej mogą oddziaływać na następujące komponenty środowiska:

  1. wody powierzchniowe i podziemne (poprzez zanieczyszczenie wód),
  2. powietrze(poprzez zanieczyszczenie powietrza),
  3. klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu),
  4. pola elektromagnetyczne(poprzez jego imisję),
  5. glebę(poprzez zanieczyszczenie gleby i wytwarzanie odpadów),
  6. warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, pylenie oraz zakłócenie dotychczasowych warunków życia),
  7. faunę (poprzez zniszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji zwierząt oraz zakłócenia funkcjonowania ich populacji), florę  oraz siedliska przyrodnicze,
  8. krajobraz (poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie),
  9. dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (poprzez szkody lub korzyści w dobrach materialnych, w obiektach zabytkowych lub stanowiskach archeologicznych, zmiany w krajobrazie kulturowym).

Raport to dokument obszerny, w którym uwzględnia się kilka wariantów prowadzenia inwestycji tak by była jak najmniej szkodliwa dla środowiska. W projekcie zaangażowani są biolodzy, ornitolodzy, analitycy, oraz energetycy czy też fizycy, którzy policzą odpowiednie oddziaływania pól elektromagnetycznych występujących pod przewodami.

Aerga przygotowuje raporty oddziaływania na środowisko zatrudniając wykwalifikowaną kadrę naukowców, którzy pomogą przygotować Raport Oddziaływania na Środowisko, wraz z alternatywnymi wariantami rozwiązań.

 

Przy procesie sporządzania raportu oddziaływania na środowisko pomogą Państwu działy Aerga Wiatr i Aerga Słonce.

Współpraca

Nawiążemy współpracę z instalatorami systemów fotowoltaicznych

Kupimy Projekty Farm Fotowoltaicznych

Nasze Ceny

W cenniku znajdziesz pełną ofertę cenową na nasze usługi

Pobierz Cennik

SMA

SMA Partner
Product Tour

Nasze Rozwiązania

                                      

 

AERGA SP. Z O.O. Mieruniszki 44, 16 - 424 Filipów | KRS 0000432044 | REGON 200721130 | NIP 844-235-08-30

 MAIL TO AERGA

Aerga Wiatr

Aerga Wiatr to dział firmy, który zajmuje się projektowaniem farm wiatrowych.

Aerga School

Aerga School to dział firmy, który zajmuje się szkoleniami w dziedzinie OZE

Aerga Słońce

Aerga Słońce to dział firmy, który zajmuje się projektowaniem elektrownii fotowoltaicznych.